Sivilizasiyanın başladığı nöqtə

Təsəvvür edin, dayandığınız nöqtə sivilizasiyanın başladığı nöqtədir. Nə hiss edərdiniz? Semiramida sevgisinə asılmış bağlar, Babil qülləsinin əfsanəsi, lövhələrdə əks olunan dərin həndəsi elmlər, Dəclə və Fərat çayının mənzərəsi…Babil haqqında nə qədər danışsam, azdır… Burada təkcə qədim tarixə aid qalıqları deyil, qədim tarixdən bugünə çatmış, sirrləri hələ də tam açılmayan «möcüzələrin» mövcudluğunu da hiss etdim… «Tanrının qapısı» mənasını verən Babil. Qədim dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri — Babilin qalıqları Dəclə və Fərat çaylarının qovuşması yaxınlığında, indiki Bağdad şəhərindən 85 km cənubdakı Əl-Hillə şəhərinin yerində tapılıb. Belə əlverişli mövqedə yerləşdiyi üçün Babil inkişaf edərək ticarət mərkəzinə çevrilib. Sonralar bir hökmdar bu şəhərin ətrafındakı əraziləri birləşdirərək dövlət yaradır və bu dövləti…

Babil şiri

Bu abidənin yaşı 2600-dən çoxdur.Heykəl Xaldey Babil kralı II Navuxodonosor (e.ə. 605-562) tərəfindən tikilibİllər ərzində qorunmadığı, turistlərin üzərinə çıxdığı üçün və s. təbii səbəblərdən illər ərzində zədələnib. 2013-cü ildə Dünya Abidələr Fondu ərazini bərpa etmək üçün…