Babil şiri

Bu abidənin yaşı 2600-dən çoxdur.
Heykəl Xaldey Babil kralı II Navuxodonosor (e.ə. 605-562) tərəfindən tikilib
İllər ərzində qorunmadığı, turistlərin üzərinə çıxdığı üçün və s. təbii səbəblərdən illər ərzində zədələnib.

2013-cü ildə Dünya Abidələr Fondu ərazini bərpa etmək üçün İraq Dövlət Qədim Əsərlər Şurası ilə birlikdə işlə başlayıb. Abidə təmizlənərək qismən bərpa edilib, heykəlin altlığı dəyişdirilib və qoruyucu sədd əlavə edilib.Şir düşmənlərini qorxutmaq üçün insan tapdaladığını göstərən obrazdadır

Abidə məhsuldarlıq, sevgi və müharibə ilahəsi İştarı təmsil edir.
Şirin arxa tərəfində İştarın dayanmalı olduğu yer var.